It is currently Tue Jul 17, 2018 6:34 pm
Change font size

ASIA - MILITARY BRANCH & RANK INSIGNIA

Vietnam Officer rank insignia (1946-1958)

Army, Air Force, Navy, Marines

Moderators: Miklós Lovász, kaldi, Chuck Anderson, Pavel Močoch, Erskine Calderon, Lukasz Gaszewski, ChrisWI, Zdzislaw Rudzki

Vietnam Officer rank insignia (1946-1958)

Unread postby thainhi_vn » Fri Mar 03, 2006 10:42 am

FORMAL NAME: Democratic Republic of Viet Nam
ORIGINAL NAME: Việt Nam Dân chủ Cộng hňa
SHORT NAME: Viet Minh (1945-1954), North Vietnam (1954-1976)

Image The National Flag (1945-1954)

Image (since 1955)

1946-1950: Quân đội Quốc gia Việt Nam (Vietnam National's Army)
since 1950: Quân đội Nhân dân Việt Nam (Vietnam People's Army)
---

Image
- Đại tướng (General)

Image
- Trung tướng (Lieutenant General)

Image
- Thiếu tướng (Major General)

Image
- Đại tá (Colonel)

Image
- Trung tá (Lieutenant-Colonel)

Image
- Thiếu tá (Major)

Image
- Đại úy (Captain)

Image
- Trung úy (Lieutenant)

Image
- Thiếu úy (Junior Lieutenant)
Last edited by thainhi_vn on Fri Mar 10, 2006 6:04 am, edited 2 times in total.
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Unread postby Pavel Močoch » Fri Mar 03, 2006 2:05 pm

May I illustration attach to uniforminsignia.org page ?
User avatar
Pavel Močoch
OWNER
OWNER
 
Posts: 237
Joined: Tue Oct 15, 2002 4:08 pm
Location: Bravantice, Czech Republic

Unread postby thainhi_vn » Mon Mar 06, 2006 2:37 am

Okie. But you did make a mistake between rank insignia General and Major General.
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Unread postby Richard Woods » Wed Mar 08, 2006 1:41 pm

This is from a French publication of the early fifties. I thought it might be of interest.

RW

Image
Richard Woods
VISITOR
VISITOR
 
Posts: 15
Joined: Sat Nov 29, 2003 4:03 pm
Location: England

Unread postby thainhi_vn » Thu Mar 09, 2006 2:56 am

*Decree 33/SL issued on March 22, 1946 by President Ho Chi Minh (by Vietnamese):

...
Điều thứ 10:
Cấp hiệu thě bậc binh, sĩ vŕ chuẩn úy đeo ở cánh tay áo bęn trái, bậc úy, tá, tướng đeo ở hai cầu vai. Cấp hiệu khác nhau như sau nŕy:

I- Binh:
Binh nhě không có
Binh nhất (biểu tượng) đỏ tręn nền vŕng tươi

II- Sĩ
Hạ sĩ (biểu tượng) đỏ tręn nền vŕng tươi
Trung sĩ (biểu tượng) đỏ tręn nền vŕng tươi
Thượng sĩ (biểu tượng) đỏ tręn nền vŕng tươi
Chuẩn uý (biểu tượng) vŕng tręn nền đỏ

III- Úy
Thiếu úy 1 lon vŕng tręn nền đỏ
Trung úy 2 lon vŕng tręn nền đỏ
Đại úy 3 lon vŕng tręn nền đỏ

IV- Tá
Thiếu tá 1 lon vŕng vŕ 1 sao vŕng tręn nền đỏ
Trung tá 2 lon vŕng vŕ 1 sao vŕng tręn nền đỏ
Đại tá 3 lon vŕng vŕ 1 sao vŕng tręn nền đỏ

V- Tướng
Thiếu tướng 1 sao vŕng tręn nền đỏ
Trung tướng 2 sao vŕng tręn nền đỏ
Đại tướng 3 sao vŕng tręn nền đỏ
...

Điều thứ 12:
Các chính trị vięn cũng theo cấp bậc, quân phục, phů hiệu như tręn. Cấp hiệu cũng như tręn, chỉ khác nền đen.
Last edited by thainhi_vn on Thu Mar 09, 2006 3:47 am, edited 1 time in total.
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Unread postby thainhi_vn » Thu Mar 09, 2006 3:46 am

*Decree 33/SL issued on March 22, 1946 by President Ho Chi Minh (by English):

...
Article 10:
NCO and Private Badge using on the left sleeve; Officers badge using on the shoulder-strap. This:

I- Private:
Binh nhě (Private 2nd Class): no rank
Binh nhất (Private 1st Class): red (badge) on the light yellow drape.

II- NCO
Hạ sĩ (Corporal): red (badge) on the light yellow drape.
Trung sĩ (Sergeant) red (badge) on the light yellow drape.
Thượng sĩ (Master Sergeant) red (badge) on the light yellow drape.
Chuẩn úy (Warrant Officer) yellow (badge) on the red drape.

III- Low-ranking Officers
Thiếu úy (Junior Lieutenant) 1 yellow bar on the red drape
Trung úy (Lieutenant) 2 yellow bars on the red drape
Đại úy (Captain) 3 yellow bars on the red drape

IV- Mid-ranking Officers
Thiếu tá (Major) 1 yellow star above 1 yellow bar on the red drape
Trung tá (Lieutenant Colonel) 1 yellow star above 2 yellow bars on the red drape
Đại tá (Colonel) 1 yellow star above 3 yellow bars on the red drape

V- High-ranking Officers
Thiếu tướng (Major General) 1 yellow star on the red drape
Trung tướng (Lieutenant General) 2 yellow stars on the red drape
Đại tướng (General) 3 yellow stars on the red drape
...

Article 12:
Political Directorates badge like the same, but on the black drape.
(note: just only for Junior Lieutenant rank or higher.)
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Unread postby thainhi_vn » Thu Mar 09, 2006 3:58 am

Richard Woods wrote:This is from a French publication of the early fifties. I thought it might be of interest.

RWThank you very much, RW!
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Unread postby thainhi_vn » Wed Mar 15, 2006 10:50 am

Image
Chuẩn úy
(Warrant Officer)

Image
Thượng sĩ
(Master Sergeant)

Image
Trung sĩ
(Sergeant)

Image
Hạ sĩ
(Corporal)

Image
Binh nhất
(Private 1st Class)

Binh nhě
(Private 2nd Class)
No rank insignia
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Unread postby thainhi_vn » Tue Mar 28, 2006 8:28 am

Political officers

Image
Đại tướng
(Gen., Commissar of the Army)

Image
Trung tướng
(Lt. Gen., Commissar of army corps)

Image
Thiếu tướng
(Major Gen., Commissar of division)

Image
Đại tá
(Col., Commissar of brigade)

Image
Trung tá
(Lt. Col., Commissar of regiment)

Image
Thiếu tá
(Major, Commissar of battalion)

Image
Đại úy
(Captain, Senior politruk)

Image
Trung úy
(Lt., Politruk)

Image
Thiếu úy
(2nd Lt., Junior politruk)
thainhi_vn
COMMUNICANT
COMMUNICANT
 
Posts: 173
Joined: Wed Feb 15, 2006 10:04 am

Advertisement

Email Converter - our sponsor


Return to ASIA - MILITARY BRANCH & RANK INSIGNIA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron

Search

User Menu