It is currently Thu May 06, 2021 10:57 pm
Change font size

EUROPE - BORDER & CUSTOMS BRANCH & RANK INSIGNIA

Sweden customs 1948

Customs Service, Border Protection

Moderators: Miklós Lovász, kaldi, Chuck Anderson, Pavel Močoch, Erskine Calderon, Lukasz Gaszewski, ChrisWI, Zdzislaw Rudzki, Peter

Sweden customs 1948

Unread postby Luke2 » Sat Feb 09, 2019 1:22 am

Tullverket uniform 1948.jpg
•Grupp I byråchef, kustbevakningschef
•Grupp II byrådirektör, tulldirektör
•Grupp III förste byråsekreterare, förste revisor, byråingenjör, byråinspektör, tullöverinspektör, övertullförvaltare, tullförvaltare klass 1 A
•Grupp IV tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör, kustdistriktschef, gränsbevakningschef
•Grupp V tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör
•Grupp VI revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3
•Grupp VII förste kammarskrivare
•Grupp VIII kammarskrivare
•Grupp IX materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19
•Grupp X tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman
•Grupp XI kontorist, förrådsman, förste expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde, kustuppsyningsman, förste kustvakt, gränsuppsyningsman
•Grupp XII expeditionsvakt, tillsyningsman, tullvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde, kustvakt

Source:https://museum.tullverket.se/rundvandring/02501monter/02504.4.44a6a1ff14dad48234faff7.html
User avatar
Luke2
ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOR
 
Posts: 584
Joined: Sun Jan 13, 2013 4:06 pm
Location: Sweden

Return to EUROPE - BORDER & CUSTOMS BRANCH & RANK INSIGNIA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Search

User Menu